Fun Park prezentovan na NAPOR-ovom događaju

26.05.2020. - CZOR

Fun Park aplikacija je 22. maja bila prezentovana u okviru NAPOR-ovog serijala “Omladinski rad na mreži – prikaži i poveži”. Nacionalna asocijacija praktičara I praktičarki omladinskog rada (NAPOR), kao krovna organizacija Srbije koja se stara o standardima omladinskog rada, pokrenula je ovaj serijal kako bi se prezentovali onlajn platforme, metode I alati koji se mogu koristiti za realizaciju omladinskog rada u otežanim uslovima globalne pandemije, gde se Fun Park aplikacija našla kao jedan od alata.

Fun Park kao obrazovni digitalni alat

Prezentaciju je izvršila Isidora Paklar, koordinatorka za obrazovanje iz Centra za omladinski rad. Uključena u korišćenje Fun Park-a u omladinskom radu od samog početka, Isidora je dobro upoznata sa tehničkom stranom aplikacije kao i sa praktičnim uslovima njenog korišćenja. Ona je učesnicima, među kojima je prevashodno bilo omladinskih radnica, objasnila čitavu ideju iza aplikacije a potom je demonstrirala kako se koristi, dajući dovoljno informacija u konciznoj formi tako da su na kraju svi razumeli kako se koristi. No važnije od toga, Isidora je istakla i zašto bi trebali da je koriste, koju vrednost ona unosi u omladinski rad. Jer, suština Fun Park-a je da učenje učini zabavnim, nešto što je Isidora u svom iskustvu primetila da je više stvarnost nego floskula.

Takođe, Isidora podvlači da je Fun Park kreiran sa Globalnim obrazovanjem na umu, kao pedagoškim pristupom obrazovanju osmišljenom 1991. od strane Centra Sever-Jug Saveta Evrope sa ciljem da se obrazovanje prilagodi globalnom svetu i da doprinese stvaranju globalnog stanovništva. Želja je da se preko Fun Park-a podigne svest drugih omladinskih radnika i njihovih organizacija da ono što svakodnevno rade već inkorporira metodologiju Globalnog obrazovanja i da tako izgradimo našu nacionalnu mrežu u Srbiji.

Svakako, Fun Park nije ograničen samo na korišćenje u omladinskom sektoru i nada je da će se ubuduće koristiti i u našem formalnom sistemu obrazovanja.

Kreiranje kvizova kao aktivnost omladinskog rada

Što se tiče korišćenja Fun Park-a u omladinskom radu, Isidora navodi dva generalna načina: kreiranje kvizova i njihovo igranje. Ističući princip aktivnog učešća mladih, kvizove kreiraju mladi. Prvobitne kvizove su kreirali mladi koji su učestovali na četiri trodnevna treninga, i to o temama rodne ravnopravnosti, ljudskih prava, zapošljivosti i zdravih stilova života, dok je u međuvremenu kreiran i kviz o COVID-19.

„Na treninzima su mladi imali priliku da tokom tri dana intenzivno uče o određenoj temi, a nakon toga, u narednim nedeljama, i da kreiraju kviz na istu temu. Mladi su u evaluaciji istakli koliko su oba procesa za njih bila važna – na treningu su se upoznali sa temom i zainteresovali da se njom i dalje bave, a u procesu kreiranja kviza su dodatno stekli veštine istraživanja i samostalnog dolaska do relevantnih i tačnih informacija, a zatim i njihovog prenošena vršnjacima kroz sam kviz na Fun Park-u“, kaže Isidora.

Ovim procesom mladi su postali svojevrsni vršnjački edukatori. Više o iskustvu mladih koji su napravili kviz, možete pročitati ovde.

 

Svako može da kreira kviz. Kreiraj i ti!

 

Kreiranje kvizova se za sada vrši preko kompjutera, na onlajn portalu Fun Parka, s tim što je u planu da se kreiranje kvizova omogući i u samoj mobilnoj aplikaciji. Isidora preporučuje da se pre kreiranja kviza pripremi materijal kako bi proces tekao lakše. Ona je takođe demonstrirala kako se kviz pravi. Više o tome u obliku video tutorijala možete pronaći ovde.

Igranje kvizova kao aktivnost omladinskog rada

Aplikacija se može koristiti i na samim radionicama. Igrajući jedan od pet kvizova, ovo služi kao zabavan uvod u različite teme i diskusije, dozvoljavajući mladima da se zabave i nešto novo nauče, a omladinskim radnicima da ocene nivo znanja prisutnih. Na klasičnim radionicama, ovo predstavlja kombinaciju digitalnog učenja u fizičkom ambijentu. No, može se primeniti i na onlajn radionicama, s obzirom da mladi u tom slučaju već koriste uređaje. Određeni kvizovi su za sada prevedeni i na engleski, što ostavlja prostora da se aplikacija koristi na interkulturnim događajima.

 

„Verujem da smo, kao omladinski radnici i radnice, dužni odnosno dužne da stalno tragamo za novim i kreativnijim načinima na koje ćemo mladima približiti značajne teme, i proces učenja učiniti jednostavnim i zanimljivim, a upravo je Fun Park jedan od najboljih načina za to“, poručila je Isidora.

 

Svako može da igra kviz. Igraj i ti!

Sponzori

Opens Opens Grad Novi Sad Vlada republike Srbije Pokrajinska Vlada European youth forum European youth capital Ministarstvo omladine i sporta GSM sloga mednarodno razvojno sodelovanje