Inicijative #solidaction kampanje

05.06.2020. - Velimir.M

Centar Sever-Jug Saveta Evrope je u aprilu 2020. godine pokrenuo kampanju #solidaction sa ciljem da se tokom globalne pandemije COVID-19 na globalnom nivou istaknu lokalne inicijative koje mogu predstavljati primere dobre prakse u rešavanju dugostojećih svetskih problema koje pandemija može samo da pogorša. Određene ugrožene grupe i zajednice poput žena i dece koji se suočavaju sa nasiljem kod kuće a primorani su da ostanu unutra , ili izbeglice u migrantskim kampovima u kojima nema dovoljno osnovnih potrepština da bi se pravilno zaštitili od virusa, pod većim su rizikom nego drugi i zbog toga je Centru Sever-Jug bilo bitno pokazati solidarnost u ovim teškim vremenima.

 

„Jedan svet, naš svet“!

 

Početna faza kampanja, koja je i dalje u toku, podrazumeva prenošenje inicijativa članova i članica mreže Globalnog obrazovanja na društvenim mrežama, gde je jedan ciljeva bio da se prikažu inovativni pristupi Globalnom obrazovanju koji su prilagođeni otežanim uslovima pandemije.

 

„Prve nedelje kampanje su jasno istakle ljudsku potrebu za sarađivanjem u mreži, podržavanjem vrednosti empatije i za uzajamnom podrškom, uzimajući u obzir najranjivije stanovništvo u vremenima krize. Mnogi alati već postoje, ovaj period potvrđuje važnost naših zajedničkih napora da delamo rame uz rame, favorizujući interkulturalni dijalog i vršnjačko učenje u borbi protiv nerazumevanja, straha od drugih i bilo kog ’intelektualnog zatvaranja’“, rekla je Rozen Hemon, asistentkinja za komunikaciju u Centru Sever-Jug Saveta Evrope.

 

Za kampanju, Centar za omladinski rad (CZOR) priložio je tri svoje inicijative, prilagođene onlajn okruženju. Učešće CZOR-a u mreži Globalnog obrazovanja uoči globalne pandemije je bilo od velikog značaja za tu tranziciju.

 

„Prednost je ta što su vam dostupne relevantne informacije kako na nivou mreže, tako i na nivou pojedinačnih zemalja članica, a samim tim i podrška što potvrđuje i #solidaction kampanja“, rekla je Tamara Banjac, menadžerka za obrazovanje u CZOR-u.

 

Kreiranje kvizova preko interneta

 

Prva inicijativa je bila o pravljenju kviza u Fun Park-u od strane volonterskoj tima za javne akcije u okviru CZOR-a. Podelivši članak „Intervju sa volonterima – kreatorima COVID-19 kviza“, GE mreža je mogla da čita o vršnjačkom učenju za vreme pandemije. Radeći iz svojih domova, mladi volonteri su se prilagodili onlajn okruženju koristeći za komuniciranje platforme kao što su Zoom, Trello i Skype. Više o njihovom iskustvu možete pročitati u samom članku. Ovu inicijativu je na Facebook-u videlo više od 450 ljudi.

 

 

Digitalni mobilni omladinski klub

 

Sledeća inicijativa je bila o Mobilnom omladinskom klubu. U pitanju je program izmeštenog omladinskog rada kojim se nudi podrška mladima iz prevashodno romske populacije koji nemaju prilike da posete radionice na udaljenim krajevima grada. Prilagođavanje ovog koncepta onlajn okruženju Dajna Marinković, omladinska radnica, opisuje kao „dosta izazovno, naročito ako uzmemo u obzir da mladi sa kojima radimo nemaju stalan pristup internetu.“ Fokus je zbog toga stavljen na „na informisanje (o virusu, simptomima, merama zaštite itd.)“, ali i na Instagram izazove i kvizove,  tj. „aktivnosti koje mogu i sami da rade kod kuće.“

 

O budućim planovima za MOK, Dajna dodaje: „Mislim da ćemo zadržati neki oblik digitalnog omladinskog rada, u manjem obimu, ali ćemo definitivno raditi i na tome da podignemo digitalne kapacitete mladih“. Ovu inicijativu je videlo čak 1440 ljudi.

 

#NIJEŠALA

 

Najzad, podeljena je i inicijativa #NIJEŠALA kampanje. Počevši od 1. aprila, ova kampanja je istakla da je Svetski dan šale ujedno i Svetski dan borbe protiv alkoholizma. Trajući tokom čitavog aprila meseca, Marija Marić, koordinatorka za javne politike, kaže da je „Centar za omladinski rad pokrenuo je u aprilu online kampanju “NIJE ŠALA” pokušavajući da ukaže na sve probleme dece koja žive u izolaciji sa roditeljima koji su zavisni od konzumiranja alkohola, kao I da deljenjem brojeva telefona nadležnih institucija podsetimo građane da je svakodnevnica te dece verbalno, često I fizičko nasilje.“ Uz objave na društvenim mrežama, postavljali su se članci potkrepljeni istraživanjima na sajtu CZOR-a.

 

Marija navodi da su „upravo ti sadržaji iz kampanje, podstakli druge organizacije koje se bave mladima da i sami pokrenu razgovore na ovu temu. I upravo to vidimo kao najbolji pokazatelj da je karantin itekako podstakao više razgovora, a nadamo I aktivnosti o zaštiti dece I mladih od štetne upotrebe alkohola.“ Objava inicijative je doseglo oko 440 ljudi.

 

 

Kako je globalna pandemija COVID-19 pogoršala sistemske nepravde savremenog sveta, tako je i pružila priliku da stvorimo bolji svet. Za Tamaru „pandemija je potvrdila potrebu za Globalnim obrazovanjem kao filozofijom ili metodologijom obrazovanja u čijoj osnovi jeste solidarnost. U nastojanju da je prebrodimo, morali smo da budemo solidarni/e. Kako prema svojim najbližima, onima sa kojima živimo, radimo, tako i prema drugim sugrađanima/kama. Ne treba zanemariti ni solidarnost između država koja je neophodna za prevazilaženje globalne krize poput ove, ne ulazeći u to da li je i u kojoj meri ’svet’ bio solidaran.  Ali globalno obrazovanje nas upravo tome uči.“