Nacionalna mreža Globalnog obrazovanja u Srbiji

04.11.2020. - Velimir.M

Centar za omladinski rad u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, a uz podršku Centra Sever-Jug Saveta Evrope, sprovodi Fun GEeks projekat i jedan od njegovih rezultata jeste početak formiranja Nacionalne mreže Globalnog obrazovanja! Formiranje ove mreže započeto je treningom održanom između 23. i 25. oktobra koji je bio usmeren ka podizanju svesti o Globalnom obrazovanju u Srbiji. Na njemu je učestvovalo 18 učesnika/ca iz 12 različitih institucija i organizacija. Prvi zajednički čin ove mreže biće organizovanje Nedelje globalnog obrazovanja, između 16. i 20. novembra.

Za manje od dve nedelje, Nacionalna mreža Globalnog obrazovanja će sprovesti online takmičenje u igranju kviza u Fun Park aplikaciji koje će biti otvoreno za sve ­– tri najbolja igrača biće nagrađeno Fun GEeks titulom, kao i određenim vrednim nagradama!

 

 

Raznolikost aktera kao začin mreže

 

Na Fun GEeks treningu učestvovali su predstavnici/ce različitih aktera – od lokalnih ustanova, škola, organizacija civilnog društva pa sve do saveza organizacija. Raznolikost sektora i veličine aktera bile su premašene jedino geografskom raznovrsnošću, sa predstavnicima/cama iz mesta poput Šapca, Pančeva kao i Rudna. To je bitno jer se Globalno obrazovanje tiče lokalnog kao što se tiče globalnog – važno je uključiti sve aktere, i pogotovo se potruditi da se uvaže oni koji nemaju iste šanse kao akteri iz urbanih centara.

Prvi segment predstavnika/ca je došlo iz Kancelarija za mlade i to iz Obrenovca, Užice i Kuršumlije. Kao akteri koji su u određenim sredinama glavni centri aktivnosti za mlade, Kancelarije za mlade su izuzetno važne i korisne. Tako nam Strahinja Poledica iz KZM Užice kaže da njegova Kancelarija „analizira potrebe mladih na tržištu rada i u skladu sa tim, realizujemo potrebne edukacije kako bi se oni osposobili za rad“ – obrazovanje usmereno ka korisnim veštinama na tržištu rada i predstavlja jedan od važnih segmenata Globalnog obrazovanja.

Isto tako su i škole bitni akteri, kao mesta koja mogu deci i mladima nuditi puno slobodnog prostora za pokazivanje svoje inicijative i vežbanje organizacionih veština – i tome su svedočila dva predstavnika/ca Pravno-poslovne škole u Nišu. Jedan od njih, Darko Pavlović, reče: Trudimo [se] da što više uključimo i neformalno obrazovanje, i tako organizujemo radionice i idemo na radionice o neformalnom obrazovanju.“

Lokalne organizacije civilnog društva imaju dosta uticaja u svojim zajednicama. One su istinski  izraz elementarne potrebe za društvenim angažmanom i često zagovaraju promene koje tište građanstvo – a koje opet predstavljaju 17 Ciljeva održivog razvoja Agende 2030. Lana Zdravković iz Organizacije Irida iz Novog Sada i kaže da se oni „bave rodnom ravnopravošću, koja predstavlja jedan od Ciljeva održivog razvoja, a koja je usko povezana sa Globalnim obrazovanjem.“ Pored Iride, u Nacionalnu mrežu se uključuju i Udruženje rudnjanskih domaćina iz Rudna, Udruženja Na pola puta iz Pančeva i Džedajski pokret iz Niša.

Sve ove organizacije ali i organizacije BalkanIDEA Novi Sad, Beogradski centar za ljudska prava kao i Mladi istraživači Srbije sa više od svojih 3000 članova, bave se već dugi niz godina neformalnim obrazovanjem– pristupom obrazovanju koje stavlja korisnika na prvo mesto i uključuje ga u sam proces učenja.

Savezi organizacija su značajni jer predstavljaju ujedinjene glasove mnogostrukih ogranaka rasprostranjenih širom Srbije. Sa Savezom izviđača Srbije koji broji 34 odreda sa preko 1488 članova kao i Unijom srednjoškolaca Srbije koja okuplja 186 učeničkih parlamenata širom Srbije, Nacionalna mreža Globalnog obrazovanja može dosegnuti izuzetno veliki broj mladih.

 

 

„Kvadrilogom“ do boljeg sutra

 

Ništa ne možemo sami. Svaka vredna inicijativa podrazumeva kolektivni napor i umrežavanje. To važi kada hoćemo da pomerimo ormar u sobi – a pogotovo kada hoćemo da promenimo čitavo društvo na bolje. Centar Sever-Jug zagovara da se u svakoj državi sprovede „kvadrilog“, tj. konstantna međusobna komunikacija između predstavnika izvršne, zakonodavne i lokalnih vlasti kao i civilnog društva.

Za Strahinju Poledicu iz Kancelarije za mlade iz Užice, Globalno obrazovanje upravo i predstavlja „umrežavanje sa ustanovama i organizacijama iz Srbije i iz inostranstva kao mogućnost za sticanje novih znanja i veština[…]“ Da je to suština ovakve Nacionalne mreže, složila se i Aleksandra Pavlović iz Džedajskog pokreta, dodavši da ono takođe predstavlja „dostupnost informacija i znanja za sve“.

Razmena primera dobre prakse su ovde ključni. Neki, poput, BalkanIDEA Novi Sad, već imaju iskustva sa Globalnim obrazovanjemVuk Stanojev, njihov predstavnik, reče da ono predstavlja „jedan od stubova naše organizacije“ kao i da imaju „aktivnosti poput ’Awareness is Power’ i ’Activate the Global Change’“, koji se direktno bave Globalnim obrazovanjem.

Drugi se bave ljudskim pravima, jednim od značajnih elemenata Globalnog obrazovanja.  Tako nam Dejana Đorđević iz Beogradskog centra za ljudska prava ističe „Školu ljudskih prava ’Vojin Dimitrijević’“, u okviru koje govore o „svim bitnim dešavanjima, kako u našoj zemlji, tako i u svetu.“ Takođe imamo i primer ekoloških akcija – Anastasija Stevanović iz Kancelarije za mlade iz Kuršumlije i Exito tima reče: „Mi se trudimo, pošto je Kuršumlija jako mala sredina, da je očistimo.“ Organizovali su razne akcije poput „Čuvaj čep“, postavljali su kontejnere, „hranili lutalice i sadili drveće“.

 

Naš je svet. Krenimo u akciju!

 

Ova godina je obeležena i globalnom krizom – globalnom pandemijom COVID-19. Da je Globalno obrazovanje sada još bitnije, složila se Jelena Hajduković iz Mladih istraživača Srbije.Izuzetno je teško institucijama formalnog obrazovanja poput škola da dođu u svaki dom, do svakog deteta.“

U takvim uslovima, digitalni obrazovni alati poput Fun Park-a nisu savršena zamena ali mogu biti dobra dopuna, pogotovo u vreme kada, kako Aleksandra iz Džedajskog pokreta kaže, postoji „veća dostupnost dezinformacija“.

 

 

Zbog toga će se tokom Nedelje globalnog obrazovanja, između 16. i 20. novembra održati nacionalno takmičenje u igranju kviza o Globalnom obrazovanju. Kviz kreiraju učesnici Fun GEeks treninga – kreatori kviza su predstavnici i predstavnice organizacija i institucija Nacionalne mreže Globalnog obrazovanja.

Takmičenje će biti održano online i svako ko preuzme aplikaciju sa Google Play ili Apple App Store prodavnice automatski će moći da učestvuje tako što će odigrati kviz o Globalnom obrazovanju. Najbolja tri igrača biće nagrađena Fun GEek nagradom, kao i određenim vrednim nagradama!

 

 

 

Fun Park aplikacija je dizajnirana u skladu sa principima Globalnog obrazovanja. Više o Globalnom obrazovanju možete pronaći na sledećim linkovima:

Program Globalnog obrazovanja

Smernice za globalno obrazovanje

Mreža globalnog obrazovanja

Nedelja globalnog obrazovanja