O nama

„FUN PARK – Zabava počinje ovde“

 

Globalno Obrazovanje Na Zabavan Način

Kada smo počeli da pravimo Fun Park aplikaciju, naš glavni cilj je bio da učinimo da učenje o globalnom obrazovanju bude zabavno i uzbudljivo! Brzo smo shvatili da ćemo pažnju mladih ljudi najbolje održati kroz kreiranje mobilne aplikacije zasnovane na igri, u kojoj bi mogli istovremeno da igraju i kreiraju kvizove, učeći kroz čitav proces o globalnom obrazovanju.

Fun Park aplikacija je jedan od rezultata “FUN PARK – Fun starts here!” projekta čiji je cilj da ohrabri kreativnost i inovaciju mladih kroz kombinaciju novih IT tehnologija i stručnosti omladinskog rada, zasnovanoj na smernicama globalnog obrazovanja.

Aktivno Učešće Mladih

U našem iskustvu, mladi najbolje uče kada nova znanja i veštine primene u praksi. Aktivno učešće mladih je zbog toga bio vodeći princip kada smo organizovali nekoliko trodnevnih GDE treninga na kojim su mladi imali prilike da nauče o rodnim razlikama, zdravim stilovima života, ljudskim pravima i zapošljivosti. Nakon toga, ponuđeno im je da naprave kviz na koju god su temu preferirali.

Učestvovanjem u kreiranju ovih kvizova, mladi su postali vršnjački edukatori, jer su želeli da naprave kviz koji će istovremeno njihovim prijateljima I vršnjacima biti i zabavan I informativan. Uspeli su – a ono što su napravili je samo nagoveštaj potencijala mladih!

Globalni Građani

Fun Park aplikacija je dizajniranja po smernicama Globalnog obrazovanja. Šta je onda Globalno obrazovanje? Prosto rečeno, to je pedagoški pristup dizajniran od strane Centra Sever-Jug Saveta Evrope sa ciljem da se kreira obrazovanje koje će ljudima otvoriti oči i um da uvide stvarnost globalizovanog sveta. Globalno obrazovanje zato cilja da osnaži ljude tako što će ih opremiti pravim veštinama i znanjima kako bi se bolje snašli u složenom svetu 21. veka, bilo kroz formalno ili neformalno obrazovanje.

Ovo uključuje obrazovanje čiji je cilj da promoviše ljudska prava, dekonstruiše stereotipe, neguje kritičku svest o globalnim izazovima i proizvede angažman za održive stilove života. Najzad, stvaranjem globalnog građanstva, zajedno možemo izgraditi bolji svet; svet veće pravde, ravnopravnosti i ljudskih prava za sve.