Politika privatnosti

THE FUN PARK POLITIKA PRIVATNOSTI

Centar za rad sa mladima (Center for youth work – CZOR) poštuje Vašu privatnost i želi da budete upoznati sa time kako prikupljamo, koristimo i otkrivamo informacije. Ova politika o privatnosti opisuje naše prakse u vezi sa informacijama koje prikupljamo kroz web-sajtove koji su rukovođeni od strane nas sa kojih imaš pristup ovoj politiki o privatnosti („Web-sajtovi“), kroz softverske aplikacije koje smo postavili dostupnim za korišćenje na ili preko kompjutera i mobilnih uređaja („Aplikacije“) i  kroz HTML-formatirane email poruke koje šaljemo, koje čine vezu sa ovom politikom o privatnosti (kolektivno, uključujući Web-sajtove i Aplikacije, „Servisi“). Pružanjem ličnih informacija nama, slažete se sa odredbama i uslovima ove politike o privatnosti.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci koji se prikupljaju kroz jednu ili više tačaka prikupljanja kroz naše servise mogu biti nagomilani i korišćeni za potrebe unutrašnjeg istraživanja.

Fun Park Registracija (igrači)

 • Email adresa (obavezno)
 • Fun Park korisničko ime (obavezno)
 • Fun Park lozinka (obavezno)
 • Jezik aplikacije (obavezno)

Fun Park registracija (kreatori igre)

 • Korisničko ime (obavezno)
 • Email adresa (obavezno)
 • Ime (obavezno)
 • Prezime (obavezno)
 • Tim

Potrebno je da prikupimo i preradimo lične informacije koje su označene sa „obavezno“ kako bismo Vam omogućili traženu uslugu ili zato što smo u pravnoj obavezi da to učinimo. Ukoliko ne obezbedite informacije koje tražimo, postoji verovatnoća da nećemo moći da omogućimo tražene usluge.

Ukoliko nama ili našim servis provajderima koji se nalaze u vezi sa našim servisima izložite lične podatke koji se odnose na druge ljude, Vi prikazujete da imate autoritet da to uradite i da nam dajete dozvolu da koristimo informacije u skladu sa ovom politikom o privatnosti.

KAKO SAKUPLJAMO LIČNE INFORMACIJE

Prikupljamo informacije koje nam obezbedite kada od nas zatražite proizvod, usluge ili informacije, registrujete se, učestvujete u javnim forumima ili drugim aktivnostima kroz naše servise, odgovorite na korisničke ankete ili dolazite u interakciju sa nama na druge načine. Molimo Vas da imate na umu da kada nam obezbedite informacije putem sajtova ili platformi trećih stranaka, informacije koje obezbedite mogu biti zasebno prikupljene od strane tih sajtova ili platformi. Informacije koje mi prikupljamo su obuhvaćene ovom politikom  o privatnosti, a informacije koje prikupljaju sajtovi i platforme trećih stranaka podležu politikom o privatnosti sajtova i kompanija trećih stranaka. Izbori o privatnosti koje ste napravili na sajtu ili platformi trećih stranaka neće biti primenjeni na naš metod korišćenja informacija koje prikupljamo direktno kroz naše servise.

Prikupljamo informacije kroz tehnologiju, poput tehnologije praćenja (kolačići – „cookies“), flash tehnologije praćenja (flash kolačići – „flash cookies“) i web brojača („web beacons“) uključujući to kada koristite naše servise ili kada ste na sajtovima i platformama trećih stranaka.

KAKO KORISTIMO LIČNE INFORMACIJE

Mi i naši servis provajderi koristimo lične informacije za legitimne potrebe posla, uključujući i sledeće:

Pružanje funkcionalnosti servisa i ispunjavanje Vaših zahteva.

Kako bismo Vam omogućili funkcionalnost, poput omogućavanja pristupa Vašem nalogu.

Kako bismo odgovorili na Vaša pitanja i ispunili Vaše zahteve, poput slanja biltena.

Kako bismo dovršili Vaše transakcije.

Kako bismo Vam poslali administrativne informacije, poput informacija vezane za servise i promene naših odredbi i uslova kao i politika privatnosti.

Kako bismo Vam dozvolili da podelite Fun Park igre i da pokrenete izazove kroz servise i kako bismo Vas obavestili kada je Fun Park igra podeljena sa Vama, kada je Fun Park igra koju ste Vi kreirali istaknuta drugima na našim servisima ili kada ste pozvani da se pridružite izazovu.

Učestvujemo u ovakvim aktivnostima kako bismo upravljali našom ugovornom obavezom sa Vama i/ili kako bismo ispunili pravnu obavezu.

Pružajući Vam marketinški materijal koji verujemo da će Vas interesovati.

Ovo može da uključuje preporučene Fun Park igre koje se baziraju na Vašoj okvirnoj lokaciji i Vašeg korišćenja našeg servisa, pod uslovom Vašeg pristanka ukoliko to važeći zakon zahteva.

Učestvujemo u ovakvoj aktivnosti uz Vašu saglasnost ili tamo gde imamo legitiman interes.

Analiza ličnih informacija za poslovne izveštaje i pružanja personalizovanih usluga.

Kako bismo personalizovali Vaše iskustvo na našim servisima tako što ćemo prezentovati proizvode i ponude koje su prilagođene Vama.

Pružamo personalizovane usluge uz Vašu saglasnost ili iz razloga što imamo legitiman interes.

Dozvoljavajući Vam da učestvujete u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim vrstama promocije.

Postoji mogućnost da Vam ponudimo šansu da učestvujete u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim promocijama. Neke od ovih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja mogu mogu da sadrže dodatne informacije o tome na koji način koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije.

Učestvujemo u ovakvim aktivnostima kako bismo upravljali našom pravnom vezom sa Vama.

Činjenje anonimnim i/ili sakupljanje ličnih informacija.

Postoji mogućnost da učinimo anonimnim i/ili da sakupimo lične informacije tako da one više ne budu smatrane ličnim informacijama. Činimo to kako bismo generisali druge informacije za našu upotrebu, koje možemo koristiti i otkriti za bilo koju svrhu.

Ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.

Za naše poslovne ciljeve, kao što su analiziranje podataka, revizija, praćenje, prevara i prevencija, razvijanje novih proizvoda, poboljšavanje, unapređenje i modifikovanje naših servisa, identifikovanje trendova upotrebe, određivanje delotvornosti naših promotivnih kampanja i rukovođenje i proširivanje naših poslovnih aktivnosti.

Učestvujemo u ovakvim aktivnostima kako bismo upravljali našom ugovornom obavezama sa Vama, kako bismo ispunili pravnu obavezu, i/ili iz razloga što imamo legitiman interes.

KAKO LIČNE INFORMACIJE MOGU BITI OTKRIVENE

Lične informacije odraslih osoba koje poseduju nalog mogu biti otkrivene:

 • Našim servis provajderima trećih stranaka koji pružaju usluge poput web hostinga, analiziranja podataka, informacione tehnologije i obezbeđivanja srodnih infrastruktura, usluga za korisnike, dostavljanja emailova, revizije, obrade plaćanja i drugih usluga.
 • Našim sponzorima trećih stranaka za nagradne igre, takmičenja i slične promocije.
 • Kako bismo Vas identifikovali bilo kome sa kime delite Fun Park ili druge poruke, uključujući izazove putem naših sevisa.
 • Sa Vaše strane, na profil stranici i drugim servisima na kojima ste u mogućnosti da postavljate informacije i materijale. Molimo Vas da imate u vidu da bilo koja informacija koja je otkrivena putem ovih servisa će postati javna i može biti dostupna drugim korisnicima i široj javnosti. Podstičemo Vas da budete veoma oprezni kada se odlučujete da otkrivate bilo koju informaciju na servisima.

Druga korišćenja i otkrivanja

Takođe koristimo i otkrivamo lične informacije kao neophodne i prikladne, pogotovo kada imamo pravnu obavezu ili opravdani interes da to uradimo:

 • Kako bismo se pridržavali važećim zakonima i regulacijama.
  – Ovo može da uključuje i zakone izvan Vaše države boravka.
 • Kako bismo sarađivali sa javnim i državnim vlastima.
  – Kako bismo odgovorili na zahtev ili kako bismo omogućili informaciju za koju verujemo da je bitna
  – Ovo može da uključuje vlasti izvan Vaše države boravka.
 • Kako bismo sarađivali sa policijom.
  – Na primer ukoliko odgovorimo na zahteve i naredbe policije ili pružimo informacije za koje mislimo da su važne.
 • Za druge pravne razloge.
  – Kako bismo sproveli naše odredbe i uslove.
  – Kako bismo zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost i posed i/ili ono naših partnera, Vas ili drugih. 
 • U vezi sa prodajom ili poslovnim transakcijama.
  – Imamo legitiman interes u uzimanju, otkrivanju i prenošenju Vaših ličnih informacija trećoj stranci u slučaju bilo kakve reorganizacije, integracije, prodaje, zajedničkog poduhvata, imenovanja, transfera ili drugog razmeštanja celog ili bilo kog dela našeg biznisa, imovine ili deonica (uključujući i u vezi bilo kakvog bankrota ili sličnih procedura). Treće stranke mogu uključivati, na primer, entitet koji je stečen i njegove savetodavce.

DRUGE INFORMACIJE

Druge informacije koje prikupljamo

 „Druge informacije“su bilo koje informacije koje ne otkrivaju Vaš identitet ili koje nisu u direktnoj vezi sa pojedincem, poput:

 • Pretraživač i informacije o uređaju
 • Podaci o upotrebi aplikacije
 • Informacije prikupljene kroz tehnologiju praćenja (kolačići – „cookies“), oznake piksela („pixel tags“) i druge tehnologije
 • Demografske informacije i druge informacije koje su pružene sa Vaše strane
 • Nagomilane informacije

Ako se od nas traži da se odnosimo prema drugim informacijama kao prema ličnim informacijama pod važećim zakonom, u tom slučaju možemo ih koristiti u svrhe za koje koristimo i otkrivamo lične informacije na način koji je objašnjen u ovoj politici.

Kako prikupljamo ostale informacije

Mi i naši servis provajderi trećih stranaka prikupljaju druge informacije na različite načine, uključujući:

Kroz Vaš pretraživač ili uređaj: određene informacije se prikupljaju od strane većine pretraživača ili automatski putem Vašeg uređaja, poput kontrole pristupa medijumu ( Media Access Control – MAC) adrese, tipa kompjutera (Vindovs – „Windows“ ili Mekintoš – „Macintosh“), rezolucija ekrana, ime i verzija operativnog sistema, proizvođač uređaja i model, jezik, tip i verzija internet pretraživača i ime i verzija servisa (poput aplikacije) koju koristite. Koristimo ove informacije kako bismo se uverili da servis propisno funkcioniše.

Kroz Vašu upotrebu aplikacije: kada preuzmete i koristite aplikaciju, mi i naši servis provajderi možemo pratiti i prikupljati podatke o korišćenju aplikacije, poput datuma i vremena kada aplikacija na Vašem uređaju pristupi našim serverima i koje informacije su preuzete na aplikaciju na osnovu Vašeg broja telefona.

Korišćenje tehnologije praćenja: Kolačići („Cookies“) su delovi informacija koje se skladište direktno na kompjuteru koji koristite. Kolačići nam omogućavaju da prikupimo informacije poput, vrste pretraživača, vremena provedenog na servisima, posećene stranice, jezičke postavke, i druge anonimne podatke o saobraćaju. Mi i drugi servis provajderi koristimo informacije samo kako bismo podržali interne operacije na servisima, poput onih za potrebe bezbednosti, kako bi se olakšala navigacija, kako bi se informacije izložile efektivnije, kako bi se personalizovalo Vaše iskustvo dok koristite servise i kako bi se prepoznao vaš kompjuter da bi se olakšalo Vaše korišćenje servisa. Takođe prikupljamo statističke informacije o načinu korišćenja servisa kako bismo u kontinuitetu poboljšali njegov dizajn i funkcionalnost, razumeli kako se koristi i kako bi nam pomogli u rešavanju pitanja vezanih za njega.

Ukoliko ne želite da se informacije prikupljaju korišćenjem kolačića, postoji jednostavna procedura kod mnogih pretraživača koja Vam omogućava da automatski odbijete kolačiće ili da Vam bude predstavljen izbor da odbijete ili prihvatite prenos na Vaš kompjuter zasebnog kolačića (ili više kolačića) sa određenog sajta. Možda ćete takođe želeti da se pozovete na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Ako, sa druge strane, ne prihvatite kolačiće, možete iskusiti određene nelagodnosti u korišćenju servisa. Na primer, možda nećemo biti u mogućnosti da prepoznamo Vaš kompjuter ili ćete morati da se prijavite svaki put kada posetite sajt.

Korišćenje oznake piksela („pixel tags“) i sličnih tehnologija: oznake piksela (takođe poznati i kao web brojači – „web beacons“ ili čisti GIF-ovi – „clear GIFs“) mogu biti korišćene u vezi sa određenim servisima kako bi, između ostalog, pratili postupke korisnika servisa (uključujući odrasle nosioce naloga koji mogu da dobiju email od nas), izmere uspešnost marketinških kampanja i sastave statistiku o korišćenju servisa i brzine odgovora.

Analitika: koristimo treće stranke, uključujući Google analitiku, koja koristi kolačiće i slične tehnologije da prikupi i analizira informacije o korišćenju servisa i prijavi aktivnosti i trendove. Možete saznati više o Google praksama tako što ćete posetiti www.google.com/policies/privacy/partners/, i onemogućiti ih preuzimanjem Google Analitics programskog proširenja za njegovo onemogućavanje koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IP adresa: Vaša IP adresa je broj koji je automatski dodeljen kompjuteru koji koristite od strane Vašeg Internet servis provajdera (Internet Service Provider – ISP). IP adresa može biti identifikovana i prijavljena automatski na našem serveru u datoteci prijavljivanja kad god korisnik pristupi servisima, zajedno sa vremenom posete i stranom ili stranama koje su posećene. Prikupljanje IP adresa je standardna praksa i vrši se automatski od strane mnogih web-sajtova, aplikacija i drugih servisa. Koristimo IP adrese sa namerom da se pruži podrška za interne operacije na servisima, poput računanja nivoa korišćenja, dijagnoza problema na serveru i rukovođenje servisima. Postoji mogućnost da izvučemo Vašu približnu, opštu lokaciju na osnovu Vaše IP adrese.

Sa Vaše strane: Informacije poput preferencije komunikacije mogu biti prikupljene od odraslih nosioca naloga kada ih dobrovoljno obezbede. 

Od strane nagomilavanja informacija: nagomilane lične informacije Vaš ne identifikuju lično ili bilo kog drugog korisnika servisa.

Kako koristimo i otkrivamo druge informacije

Koristimo i otkrivamo druge informacije za bilo koje svrhe, osim kada smo u obavezi da uradimo suprotno pod važećim zakonom. U nekim slučajevima, možemo kombinovati druge informacije sa ličnim informacijama. Ako to učinimo, tretiraćemo kombinovane informacije kao lične informacije sve dok god su kombinovane.

NAŠE SAKUPLJANJE LIČNIH INFORMACIJA OD DECE

Svesno ne tražimo ili sakupljamo lične informacije od korisnika koji imaju ispod 13 godina (za korisnike iz Sjedinjenih Američkih Država) ili 15 godina (za korisnike iz Srbije) ili 16 godina (za korisnike iz zemalja Evropske Unije). Ukoliko utvrdimo da smo nehotice prikupili lične informacije od korisnika koji imaju manje od 13 godina (za korsnike iz Sjedinjenih Američkih Država) ili 16 (za korisnike izvan Sjedinjenih Američkih Država) mi ćemo odmah izbrisati bilo koje i sve takve lične informacije iz naših zapisa.

Mi i naši servis provajderi prikupljamo informacije koje su razumno potrebne kako bi se poduprele interne operacije servisa, kao što su opisane u nastavku.

Kada je korisnik koji ima manje od 13 godina (za korisnike iz Sjedinjenih Američkih Država) ili 15 godina (za korisnike iz Srbije) ili 16 godina (za korisnike iz zemalja Evropske Unije) otvorio nalog („dete nosilac naloga“) prikupljamo email adresu samo za svrhe pružanja podsetnika za lozinku. Momentalno i trajno izmenimo email adresu tako da može biti korišćena kao podsetnik za lozinku i ne može biti rekonstruisana u svoju originalnu formu ili korišćena da se kontaktira dete nosilac naloga.

Kako bismo dozvolili detetu koji je nosilac naloga da koristi servise, takođe sakupljamo korisničko ime i lozinku, koje se koriste samo za potrebe prijavljivanja na nalog.

Mi i naši servis provajderi prikupljamo iznad opisane informacije pod „druge informacije“ od deteta nosioca naloga; međutim, ograničavamo upotrebu upornih identifikatora za decu koja su nosioci naloga. Tačnije, koristimo identifikatore pod pseudonimom da razumeju, između drugih stvari, obim jedinstvenih korisnika našeg servisa i ograničavamo informacije o geolokaciji koje prikupljamo na ne preciznije od oblasti grada. Naše prikupljanje upornih identifikatora od dece nosilaca naloga ne dozvoljava nam da identifikujemo, kontaktiramo ili kreiramo profil za takve korisnike.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Srbija) i Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti (E.U.) i drugi zakoni o zaštiti privatnosti koji su utvrđeni kako bi se zaštitila privatnost maloletnika. Mi ozbiljno shvatamo obaveze o povinovanju takvim zakonima, i privatnost naših korisnika uopšteno veoma ozbiljno shvatamo. 

Ukoliko želite da prekontrolišete informacije koje smo prikupili od Vašeg deteta (na primer njegovo ili njeno korisničko ime i lozinku) ili ukoliko želite da nas zamolite da više ne koristimo ili izbrišemo informacije koje smo sakupili o Vašem detetu, možete nas kontaktirati na način koji je opisan u odeljku „Kontaktirajte nas“ koji se nalazi ispod. Prema Vašem zahtevu, molimo Vas da uključite Vaše ime i Fun Park korisničko ime Vašeg deteta i da obrazložite kakvu akciju želite da preduzmemo. U svrhu zaštite Vašeg deteta, postoji mogućnost da ćemo morati da proverimo Vaš identitet pre izvršavanja Vašeg zahteva.

SERVISI TREĆIH STRANAKA

Ova politika o privatnosti se ne odnosi i nismo odgovorni za privatnost, informacije i druge prakse bilo kojih trećih stranaka, uključujući bilo koje treće stranke koje deluju na bilo kojim sajtovima ili servisima sa kojima su naši servisi povezani. Uključivanje linka na servisima ne podrazumeva naše odobravanje ili odobravanje naših saradnika prema sajtovima ili servisima koji su povezani.

Osim toga, nismo odgovorni za sakupljanje, korišćenje ili otkrivanje informacija ili bezbednosne politike ili prakse drugih organizacija kao što su Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft ili bilo kojih drugih programera aplikacija, provajdera aplikacija, provajdera platformi društvenih medija, provajdera operativnih sistema, bežičnih servis provajdera ili proizvođača uređaja, uključujući u obzir bilo koje lične informacije koje otkrijete ovim ili drugim organizacijama.

BEZBEDNOST

Tražimo da koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere kako bismo zaštitili lične informacije u okviru naše organizacije. Nažalost, nijedan prenos podataka ili sistem za skladištenje može biti garantovano siguran sto posto. Ukoliko imate razlog da verujete da Vaša interakcija sa nama nije više sigurna (na primer ukoliko osećate da je sigurnost Vašeg naloga kompromitovana) molimo Vas da nas odmah obavestite u skladu sa odeljkom „Kontaktirajte nas“ koji se nalazi ispod.

IZBORI I PRISTUP

Vaši izbori u vezi sa našim korišćenjem i otkrivanjem vaših ličnih informacija

Odraslim nosiocima naloga dajemo izbor koji se odnosi na naše korišćenje i otkrivanje njihovih ličnih informacija u marketinške svrhe. Postoji mogućnost da onemogućite primanje emailova vezanih za marketing od nas za ubuduće tako što ćete pritisnuti link za odjavu pretplate koji se nalazi u emailu. Dodatno, u Vašim korisničkim podešavanjima možete da se odlučite da onemogućite dobijanje emailova koji Vam govore da je Fun Park podeljen.

Pokušaćemo da ispunimo Vaš zahtev ili zahteve čim to bude bilo razumno izvodljivo. Molimo Vas da imate u vidu da ukoliko onemogućite primanje marketinških emailova od nas postoji mogućnost da Vam i dalje šaljemo važne administrativne poruke koje ne možete da onemogućite.

Kako možete pristupiti, promeniti ili suzbiti Vaše lične informacije

Ukoliko ste odrasla osoba koja je nosilac naloga i želite da prekontrolišete, ispravite, ažurirate, suzbijete ili izbrišete lične informacije, smanjite obrađivanje Vaših ličnih informacija, stavite prigovor na prerađivanje Vaših ličnih informacija ili ukoliko želite da primite elektronsku kopiju Vaših ličnih informacija za svrhe njihovog prenošenja drugoj kompaniji (u meri u kojoj je ovo pravo prenošenja podataka omogućeno važećim zakonom), možete stupiti u kontakt sa nama u skladu sa „Kontaktirajte nas“ odeljkom koji se nalazi ispod. Odgovorićemo na Vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.

U Vašem zahtevu, molimo Vas da nam pojasnite koje lične informacije želite da promenite, da li želite da Vaše lične informacije budu suzbijene sa naše baze podataka ili u suprotnom da nas obavestite koja ograničenja želite da postavite na naše korišćenje Vaših ličnih informacija. U svrhu Vaše zaštite postoji mogućnost da sprovedemo Vaš zahtev koji se tiče ličnih informacija koje su u vezi sa određenom email adresom koju koristite da nam pošaljete Vaš zahtev i postoji mogućnost da moramo da proverimo Vaš identitet pre nego što ispunimo Vaš zahtev. Takođe ste u mogućnosti da da izbrišete Vaš nalog kada odaberete prozor „Izbriši moj nalog“ kada ste prijavljeni na servisu. U mogućnosti ste takođe da izbrišete, kada ste prijavljeni na servisu, bilo koji sadržaj ili informaciju koju ste postavili na servisu u formi Fun Park igre koji ste kreirali. Molimo Vas da imate u vidu da Vaši postupci ne mogu da osiguraju potpuno ili sveobuhvatno otklanjanje sadržaja ili informacije, poput, na primer, određeni sadržaj može biti ponovo postavljen ili ponovo iskorišćen od strane drugog nosioca naloga.

Molimo Vas da imate u vidu da postoji mogućnost da moramo da zadržimo određene informacije iz svrhe vođenja evidencije i/ili kako bismo ispunili bilo koje transakcije koje ste započeli pre nego što ste zatražili promenu ili brisanje.

PERIOD ZADRŽAVANJA

Čuvamo Vaše lične informacije onoliko koliko je to potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe ili svrha za koje su preuzete i u skladu sa važećim zakonom. Kriterijum koji se koristi da se odredi period zadržavanja mora da uključuje (i) vremenski period tokom kojeg imamo stalnu vezu sa Vama i u kojem Vam pružamo usluge; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj smo podložni; ili (iii) da li se zadržavanje savetuje u svetlu naše pravne pozicije (poput one u vezi sa primenjenom statutu o zastarelosti, parnici ili regulacionim istragama).

TRANSFER PREKO GRANICA

Vaše lične informacije mogu biti skladištene i prerađene u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo ogranke ili u kojoj uključujemo servis provajdere i korišćenjem servisa razumete da će Vaše informacije biti prenesene u zemlje izvan Vaše zemlje boravka, koje možda imaju drugačije zakone o zaštiti podataka od Vaše zemlje.

Ukoliko se nalazite u Evropskom Ekonomskom Prostoru („EEP“): Neke od zemalja koje nisu u EEP su priznate od strane Evropske komisije tako da pružaju dovoljan nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEP (potpunu listu tih zemalja možete naći ovde). Za transfere iz EEP do zemalja koje se ne smatraju adekvatnim od strane Evropske komisije, uspostavljene su adekvatne mere, poput standardnih ugovornih odredbi koje su usvojene od strane Evropske komisije kako bi se zaštitile Vaše lične informacije. Možete dobiti kopiju ovih mera tako što ćete nas kontaktirati (pogledajte ispod, pod „Kontaktirajte nas“).

OSETLJIVE INFORMACIJE

Molimo Vas da nam ne šaljete i da ne otkrivate bilo koje osetljive lične informacije (na primer, broj socijalnog osiguranja, informacije koje govore o Vašoj rasnoj ili etničkoj pripadnosti, politička mišljenja, religijska ili druga uverenja, zdravstvene, biometrijske ili genetske karakteristike, zločinačku prošlost ili članstvo zanatskom udruženju) na ili kroz naše servise ili nama na drugi način.

AŽURIRANJE OVE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Postoji mogućnost da promenimo ovu politiku o privatnosti. Legenda „POSLEDNJE AŽURIRANO“ koja se nalazi na vrhu stranice označava kada je ova politika o privatnosti poslednji put ponovo ispitana. Bilo koje promene će stupiti na snagu kada postavimo ponovo pregledanu politiku o privatnosti na našim servisima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo koja pitanja u vezi sa ovom politikom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na hi@thefunpark.org ili

Centar za rad sa mladima

Narodnog Fronta 35/28

21000 Novi Sad

Srbija

Iz razloga što komunikacija putem e-mailova nije uvek sigurna, molimo Vas da ne uključite osetljive informacije u Vašim e-mailovima namenjenim nama.

DODATNE INFORMACIJE ZA POJEDINCE KOJI SE NALAZE U EEP (EVROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU)

Ukoliko se nalazite u EEP-a, možete da podnesete žalbu kod nadzornog organa koji je nadležan za Vašu državu ili regiju.