Gizlilik Politikası

EĞLENCE PARKI GİZLİLİK POLİTİKASI

Gençlik çalışmaları merkezi (CZOR) gizliliğinize saygı duymakta ve bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi bilmenizi istemektedir. Bu Gizlilik Politikası, bu Gizlilik Politikasına (“Web Siteleri”) eriştiğiniz ve tarafımızca işletilen web siteleri aracılığıyla, tarafımızdan kullanıma sunulan yazılım uygulamaları aracılığıyla veya bilgisayarlar ve mobil cihazlar (“Uygulamalar”) aracılığıyla ve bu Gizlilik Politikasına bu bağlantıyı gönderdiğimiz HTML formatlı e-posta mesajları aracılığıyla (topluca, Web Siteleri ve Uygulamalar, “Hizmetler” dahil) topladığımız bilgilerle bağlantılı uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bize Kişisel Bilgiler sağlayarak, bu Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLER
Hizmetlerimiz aracılığıyla bir veya daha fazla toplama noktası aracılığıyla elde edilen veriler bir araya getirilebilir ve dahili araştırma amaçları için kullanılabilir.

 • Eğlence Parkına Kayıt (oyuncular)
 • E-posta Adresi: (Gerekli)
 • Eğlence Parkı Kullanıcı Adı (gerekli)
 • Eğlence Parkı Şifresi (gerekli)
 • Uygulama dili (gerekli)

Eğlence Parkı Kaydı (oyun yaratıcıları)

 • Kullanıcı adı (gerekli)
 • E-posta Adresi: (Gerekli)
 • Ad (gerekli)
 • Soyad (gerekli)
 • Takım

İstenen Hizmetleri size sağlamamız için veya yasal olarak bunu yapmamız gerektiği için ‘gerekli’ olarak işaretlenen Kişisel Bilgileri almamız ve işlememiz gerekmektedir. Talep ettiğimiz bilgileri vermemeniz halinde, istenen Hizmetleri sağlayamayabiliriz.
Diğer kişilerle ilgili Kişisel Bilgileri bize veya Hizmet sağlayıcılarımıza Hizmetlerle bağlantılı olarak göndermeniz durumunda, bunu yapma yetkisine sahip olduğunuzu ve bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş olacaksınız.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL TOPLUYORUZ
Bizden ürün, hizmet veya bilgi talep ettiğinizde, bize kaydolduğunuzda, genel forumlara veya Hizmetler aracılığıyla diğer etkinliklere katıldığınızda, müşteri anketlerine yanıt verdiğinizde veya bizimle başka bir şekilde etkileşim kurduğunuzda bize sağladığınız bilgileri toplamaktayız. Bize bir üçüncü taraf sitesinde veya platformunda bilgi verdiğinizde, sağladığınız bilgilerin üçüncü taraf site veya platform tarafından ayrı olarak toplanabileceğini lütfen unutmayın. Topladığımız bilgiler bu gizlilik politikası kapsamındadır ve üçüncü taraf site veya platformun topladığı bilgiler, üçüncü taraf site veya platformun gizlilik uygulamalarına tabidir. Üçüncü taraf sitesinde veya platformunda yaptığınız gizlilik seçimleri, doğrudan Hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız bilgileri kullanımımız için geçerli olmayacaktır.
Hizmetlerimiz kullandığınız ve ayrıca üçüncü taraf sitelerinde veya platformlarında uyguladığınız zamanlar dahil olmak üzere bilgiyi çerezler, Flash çerezler ve Web işaretçileri gibi teknolojiler aracılığıyla toplamaktayız.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Kişisel Bilgileri, aşağıdakiler dahil olmak üzere yasal çerçeve dahilindeki iş amaçlarımız için kullanmaktayız:
Hizmetlerin işlevselliğini sağlamak ve taleplerinizi yerine getirmek.
Hesabınıza erişimi düzenleme gibi hizmetlerin işlevselliğini sağlamak.
Sorularınıza yanıt vermek ve size haber bültenleri gönderme gibi isteklerinizi yerine getirmek.
İşlemlerinizi tamamlamak için.
Hizmetlerle ilgili bilgiler ve şartlarımız, koşullarımız ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi idari bilgileri size göndermek.
Eğlence Parkı oyunlarını paylaşmanıza ve Hizmetler aracılığıyla meydan okumalar başlatmanıza izin vermek ve Bir Eğlence Parkı oyunu sizinle paylaşıldığında, oluşturduğunuz bir Eğlence Parkı oyunu Hizmetlerde başkalarına sunulduğunda veya bir meydan okumaya davet edildiğinizde sizi bilgilendirmek.
Sizinle olan sözleşmeye dayalı ilişkimizi yönetmek ve/veya yasal bir yükümlülüğe uymak için bu faaliyetlerde bulunuyoruz.
İlginizi çekebileceğine inandığımız pazarlama materyallerini size sağlamak
Bu, genel konumunuza ve Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak önerilen Eğlence Parkı oyunlarını içerebilir ve yürürlükteki yasaların gerektirmesi halinde izninize tabidir.
Bu faaliyete sizin rızanızla veya yasal bir menfaatimiz olduğu durumlarda katılırız.
İş raporlaması ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için Kişisel Bilgilerin Analizi.
Size özel ürünler ve teklifler sunarak Hizmetlerdeki deneyiminizi kişiselleştirmek.
Kişiselleştirilmiş hizmetler ya sizin izniniz çerçevesinde ya da yasal bir menfaatimiz olduğu için sunuyoruz.
Çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılmanıza izin vermek.
Size çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılma fırsatı sunabiliriz. Bu faaliyetlerden bazılarının, Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve ifşa ettiğimize dair ek bilgiler içerebilecek ek kuralları bulunmaktadır.
Sizinle sözleşmeye dayalı ilişkimizi yönetmek için bu faaliyetlere katılıyoruz.
Kişisel Bilgilerin anonim hale getirilmesi ve/veya bir araya getirilmesi.
Kişisel Bilgileri artık Kişisel Bilgi olarak kabul edilmeyecek şekilde anonimleştirebilir ve/veya toplayabiliriz. Bunu, herhangi bir amaçla kullanabileceğimiz ve ifşa edebileceğimiz, kullanımımıza yönelik başka bilgiler oluşturmak amacıyla yaparız.
İş amaçlarımıza ulaşmak.
Veri analizi, denetimler, dolandırıcılık izleme ve önleme, yeni ürünler geliştirme, Hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme veya değiştirme, kullanım eğilimlerini belirleme, promosyon kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve iş faaliyetlerimizi yürütme ve genişletme gibi iş amaçlarımız için.
Sizinle sözleşmeye dayalı ilişkimizi yönetmek, yasal bir yükümlülüğe uymak ve /veya meşru bir menfaatimiz olduğu için bunu yapıyoruz.

KİŞİSEL BİLGİLER NASIL AÇIKLANABİLİR
Yetişkin durumdaki hesap sahiplerinin Kişisel Bilgileri aşağıdaki şekillerde ifşa edilebilir:

 • Web sitesi hosting, veri analizi, bilgi teknolojisi ve ilgili altyapı sağlama, müşteri hizmetleri, e-posta teslimi, denetim, ödeme işlemleri ve diğer hizmetler gibi hizmetleri sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza.
 • Çekilişlerin, yarışmaların ve benzer promosyonların üçüncü şahıs sponsorlarına.
 • Sizi Hizmetler aracılığıyla Eğlence Parkı’nı veya meydan okumalar dahil diğer mesajları paylaştığınız kişilere tanıtma kapsamında.
  Sizin tarafınızdan, profil sayfalarında ve bilgi ve materyal gönderebileceğiniz diğer hizmetler kapsamında. Lütfen bu hizmetler aracılığıyla yayınladığınız veya ifşa ettiğiniz herhangi bir bilginin kamuya açık olacağını ve diğer kullanıcılar ve genel halkın kullanımına açık olabileceğini unutmayın. Hizmetler hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa etmeye karar verirken çok dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Diğer Kullanımlar ve Açıklamalar
Kişisel Bilgileri, özellikle yasal bir yükümlülüğümüz veya meşru menfaatimiz olduğunda, gerekli veya uygun şekilde kullanır ve ifşa ederiz.:

 • Geçerli yasa ve yönetmeliklere uymak.

– Bu, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki yasaları da içerebilir.

 • Kamu ve hükümet yetkilileri ile işbirliği yapmak.

– Bir talebe yanıt vermek veya önemli olduğuna inandığımız bilgileri sağlamak.
– Bunlar, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki yetkilileri içerebilir.

 • Kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak.

– Örneğin, kanun uygulama taleplerine ve emirlerine yanıt verdiğimizde veya önemli olduğuna inandığımız bilgileri sağladığımızda.

 • Diğer yasal nedenlerden dolayı.

– Hüküm ve koşullarımızı uygulamak için.
– Haklarımızı, mahremiyetimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ve/veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını korumak için.

 • Bir satış veya ticari işlemle bağlantılı olarak.

İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisselerimizin tamamının veya herhangi bir kısmının (herhangi bir iflas veya benzer işlemlerle bağlantılı olanlar dahil) yeniden düzenlenmesi, birleşmesi, satışı, ortak girişimde bulunması, devir ve temlik işlemlerinde bulunması veya başka bir şekilde elden çıkarılması durumunda Kişisel Bilgilerinizi kullanma, ifşa etme veya üçüncü bir tarafa aktarmada meşru menfaat sahibiyiz. Bu türden üçüncü şahıslar, örneğin, alım yapan bir işletme ve onun danışmanlarını da içerebilir.

DİĞER BİLGİLER
Topladığımız Diğer Bilgiler
“Diğer Bilgiler”, özel kimliğinizi açığa çıkarmayan veya doğrudan bir kişiyle ilgili olmayan bilgilerdir:

 • Tarayıcı ve cihaz bilgileri
 • Uygulama kullanım verileri
 • Çerezler, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler aracılığıyla toplanan bilgiler
 • Sizin tarafınızdan sağlanan demografik bilgiler ve diğer bilgiler
 • Toplanmış bilgiler

Diğer Bilgileri yürürlükteki yasalar kapsamında Kişisel Bilgi olarak işlememiz gerekirse, bu Politikada ayrıntılı olarak Kişisel Bilgileri kullandığımız ve ifşa ettiğimiz amaçlar için kullanabiliriz.
Diğer Bilgileri Nasıl Elde Ediyoruz
Biz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, Diğer Bilgileri aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yollarla topluyoruz:
Tarayıcınız veya cihazınız aracılığıyla: Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresiniz, bilgisayar türünüz (Windows veya Macintosh), ekran çözünürlüğü işletim sistemi adı ve sürümü, cihaz üreticisi ve modeli, dil, İnternet tarayıcısı türü ve sürümü ve kullandığınız Hizmetlerin (Uygulama gibi) adı ve sürümü gibi belirli bilgiler birçok tarayıcı tarafından veya cihazınız aracılığıyla otomatik olarak toplanır. Bu bilgileri, Hizmetlerin düzgün çalışmasını sağlamak için kullanırız.
Uygulamayı kullanımınız yoluyla: Uygulamayı indirip kullandığınızda, biz ve hizmet sağlayıcılarımız, cihazınızdaki Uygulamanın sunucularımıza eriştiği tarih ve saat ve cihaz numaranıza bağlı olarak Uygulamaya hangi bilgilerin indirildiği gibi Uygulama kullanım verilerini izleyebilir ve toplayabiliriz.
Çerezlerin kullanılması: Çerezler, doğrudan kullandığınız bilgisayarda saklanan bilgi parçalarıdır. Çerezler, tarayıcı türü, Hizmetlerde harcanan süre, ziyaret edilen sayfalar, dil tercihleri ve diğer anonim trafik verileri gibi bilgileri toplamamıza izin verir. Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, bilgileri yalnızca Güvenlik amacıyla, navigasyonu kolaylaştırmak, bilgileri daha etkili bir şekilde görüntülemek, ve Hizmetleri kullanmanıza yardımcı olmak için bilgisayarınızı tanımak, Hizmetleri kullanırken deneyiminizi kişiselleştirmek gibi Hizmetlerin dahili işlemlerini desteklemek için kullanırız. Tasarımlarını ve işlevselliğini sürekli olarak iyileştirmek, nasıl kullanıldıklarını anlamak ve bunlarla ilgili soruları çözmemize yardımcı olmak için Hizmetlerin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgiler de topluyoruz.
Tanımlama bilgileri kullanılarak bilgilerin toplanmasını istemiyorsanız, çoğu tarayıcıda, tanımlama bilgilerini otomatik olarak reddetmenize veya belirli bir siteden belirli bir tanımlama bilgisinin (veya tanımlama bilgilerinin) bilgisayarınıza aktarılmasını reddetme veya kabul etme seçeneği sunan basit bir prosedür vardır. Ayrıca http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html adresine de başvurmak isteyebilirsiniz. Ancak, tanımlama bilgilerini kabul etmezseniz, Hizmetleri kullanımınızda bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızı tanıtamayabiliriz ve her ziyaretinizde oturum açmanız gerekebilir.
Piksel etiketlerini ve diğer benzer teknolojileri kullanma: Piksel etiketleri (web işaretçileri ve şeffaf GIF’ler olarak da bilinir), bazı Hizmetlerle bağlantılı olarak, diğer şeylerin yanı sıra, Hizmet kullanıcılarının (bizden e-posta alabilen yetişkin hesap sahipleri dahil) eylemlerini izlemek, pazarlama kampanyalarının başarısını ölçmek ve Hizmetlerin kullanımı ve yanıt oranları ile ilgili istatistikleri derlemek için kullanılabilir.
Analitik: Hizmetlerin kullanımıyla ilgili bilgileri toplamak ve analiz etmek ve faaliyetler ile eğilimleri raporlamak için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanan Google Analytics dahil üçüncü tarafları kullanıyoruz. www.google.com/policies/privacy/partners/ adresine giderek ve https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bulunan Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini indirerek bunları devre dışı bırakarak Google’ın uygulamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
IP Adresi: IP adresiniz, İnternet Servis Sağlayıcınız (ISS) tarafından kullandığınız bilgisayara otomatik olarak atanan bir numaradır. Bir kullanıcı Hizmetlere her eriştiğinde, ziyaret saati ve ziyaret edilen sayfaların yanı sıra bir IP adresi tanımlanabilir ve sunucu günlük dosyalarımıza otomatik olarak kaydedilebilir. IP adreslerinin toplanması standart bir uygulamadır ve birçok web sitesi, uygulama ve diğer hizmetler tarafından otomatik olarak yapılır. IP adreslerini, kullanım seviyelerini hesaplama, sunucu sorunlarını teşhis etme ve Hizmetleri yönetme gibi Hizmetlerin dahili işlemlerine destek sağlamak amacıyla kullanırız. IP adresinizden de yaklaşık, genel konumunuzu elde edebiliriz.
Tarafınızdan: İletişim tercihi gibi bilgiler, gönüllü olarak sağlamaları halinde yetişkin durumdaki hesap sahiplerinden elde edilebilir.
Bilgileri bir araya getirerek: Birleştirilmiş Kişisel Bilgiler, sizi veya Hizmetlerin diğer herhangi bir kullanıcısını kişisel olarak tanımlamaz.
Diğer Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz ve Açıklıyoruz
Diğer Bilgileri, geçerli yasalar uyarınca aksini yapmamız gerekmedikçe, herhangi bir amaçla kullanır ve ifşa ederiz. Bazı durumlarda Diğer Bilgileri Kişisel Bilgilerle birleştirebiliriz. Bunu yaptığımızda, birleştirilen bilgileri, birleştirildikleri sürece Kişisel Bilgi olarak ele alacağız.

ÇOCUKLARDAN KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLAMAMIZ
13 (ABD kullanıcıları için) veya 15 (Sırp kullanıcıları için) veya 16 (AB kullanıcıları için) yaşın altındaki kullanıcılardan bilerek Kişisel Bilgi istemiyoruz veya toplamıyoruz. Kasıtsız olarak 13 yaşın (ABD kullanıcıları için) veya 16 (ABD dışındaki kullanıcılar için) yaşın altındaki kullanıcılardan Kişisel Bilgileri topladığımızı tespit edersek, bu tür Kişisel Bilgileri kayıtlarımızdan derhal siliyoruz.
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, aşağıda açıklandığı gibi, Hizmetin dahili işlemlerini desteklemek için makul ölçüde gerekli olan bilgileri topluyoruz.
13 (ABD kullanıcıları için) veya 15 (Sırp kullanıcıları için) veya 16 (AB kullanıcıları için) yaşından küçük bir kullanıcı bir hesap (“çocuk hesap sahibi”) oluşturduğunda, yalnızca şu amaçla bir e-posta adresi toplarız: şifre hatırlatıcıları sağlamak. E-posta adresini, yalnızca bir parola hatırlatıcısı olarak kullanılabilecek ve orijinal biçimine dönüştürülemeyecek veya çocuk hesap sahibi ile iletişim kurmak için kullanılamayacak şekilde derhal ve kalıcı olarak değiştiriyoruz.
Çocuk hesap sahibinin Hizmetleri kullanmasına izin vermek için, yalnızca oturum açma amacıyla kullanılan bir kullanıcı adı ve şifre de toplarız.
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, çocuk hesap sahiplerinden yukarıda “Diğer Bilgiler” başlığı altında açıklanan bilgileri topluyoruz; ancak, çocuk hesap sahipleri için kalıcı tanımlayıcıların kullanımını kısıtlıyoruz. Özellikle, diğer şeylerin yanı sıra, Hizmetlerimizi kullanan benzersiz kullanıcıların hacmini anlamak için sahte tanımlayıcılar kullanırız ve topladığımız coğrafi konum bilgilerini şehir genelindeki kadar kesin olmayacak şekilde sınırlandırırız. Çocuk hesap sahiplerinden topladığımız kalıcı tanımlayıcılar, bu tür kullanıcıların iletişimini tanımlamamıza veya bir profil oluşturmamıza izin vermez.
Küçüklerin mahremiyetini korumak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Sırbistan) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) ve diğer veri gizliliği kanunları oluşturulmuştur. Bu tür yasalar kapsamındaki uyum yükümlülüklerimizi ve genel olarak kullanıcılarımızın mahremiyetini çok ciddiye alıyoruz.
Çocuğunuzdan topladığımız bilgileri (örneğin, kullanıcı adı ve şifresi) gözden geçirmek isterseniz veya çocuğunuzdan topladığımız bilgileri bir daha kullanmamamızı veya silmemizi isterseniz, aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin. Talebinize lütfen adınızı ve çocuğunuzun Eğlence Parkı kullanıcı adını ekleyin ve yapmamızı istediğiniz eylemi belirtin. Çocuğunuzun korunması için talebinizi uygulamadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ
Bu Gizlilik Politikası, Hizmetlerin bağlandığı herhangi bir siteyi veya hizmeti işleten herhangi bir üçüncü taraf dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini, bilgilerini veya diğer uygulamalarını ele almaz ve biz bunlarla ilgili yükümlülüğe sahip değiliz. Hizmetlere bir bağlantının dahil edilmesi, bağlantılı sitenin veya hizmetin bizim tarafımızdan veya bağlı kuruluşlarımız tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
Ayrıca Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google gibi Microsoft veya başka herhangi bir uygulama geliştiricisi, uygulama sağlayıcısı, sosyal medya platformu sağlayıcısı, işletim sistemi sağlayıcısı, kablosuz hizmet sağlayıcısı veya cihaz üreticisi ve burada belirtilenlere veya diğer kuruluşlara ifşa ettiğiniz Kişisel Bilgiler dahil olmak üzere diğer kuruluşların bilgi toplama, kullanma, ifşa etme veya güvenlik politikalarından veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

GÜVENLİK
Kuruluşumuzdaki Kişisel Bilgileri korumak için makul organizasyonel, teknik ve idari önlemler almaya çalışıyoruz. Ne yazık ki, hiçbir veri aktarımı veya depolama sisteminin % 100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için nedeniniz varsa (örneğin, hesabınızın güvenliğinin tehlikeye girdiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümü üzerinden derhal bizi bilgilendirin.

TERCİHLER VE ERİŞİM
Kişisel Bilgilerinizi kullanmamıza ve ifşa etmemize ilişkin tercihleriniz.
Yetişkin hesap sahiplerine Kişisel Bilgilerini pazarlama amacıyla kullanmamıza ve ifşa etmemize ilişkin seçenekler sunuyoruz. Bu tür bir e-postadaki abonelikten çıkma bağlantısını tıklayarak ileriye dönük olarak bizden pazarlamayla ilgili e-postalar almaktan vazgeçebilirsiniz. Ek olarak, kullanıcı ayarlarınızda, bir Eğlence Parkı’nın paylaşıldığını size bildiren e-postaları almayı devre dışı bırakabilirsiniz.
Mümkün olan en kısa sürede taleplerinize uymaya çalışacağız. Bizden pazarlamayla ilgili e-postaları almayı tercih etmezseniz, size yine de vazgeçemeyeceğiniz önemli idari mesajlar gönderebileceğimizi lütfen unutmayın.
Kişisel Bilgilerinize nasıl erişebilir, bunları nasıl değiştirebilir veya engelleyebilirsiniz
Yetişkin bir hesap sahibiyseniz ve Kişisel Bilgilerinizi gözden geçirme, düzeltme, güncelleme, bastırma veya silme talebinde bulunmak, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamak, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek isterseniz veya Kişisel Bilgilerinizin başka bir şirkete iletilmesi amacıyla elektronik bir kopyasını almak istiyorsanız (bu veri taşınabilirliği hakkının size geçerli yasalarca sağlandığı ölçüde), aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümü uyarınca bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yürürlükteki yasalara uygun olarak talebinize yanıt vereceğiz.
İsteğinizde, lütfen Kişisel Bilgilerinizin veri tabanımızdan gizlenmesini isteyip istemediğinizi ve değiştirmek istediğiniz Kişisel Bilgileri açıklayın veya Kişisel Bilgilerinizi kullanmamıza hangi sınırlamaları koymak istediğinizi bize bildirin. Güvenliğiniz için, yalnızca isteğinizi bize göndermek üzere kullandığınız belirli e-posta adresiyle ilişkili Kişisel Bilgilere yönelik talepleri yerine getirebiliriz ve talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Hizmetlerde oturum açtığınızda “Hesabımı Sil” i seçerek de hesabınızı silebilirsiniz. Ayrıca, Hizmetlere giriş yaptığınızda, oluşturduğunuz Eğlence Parkı biçiminde Hizmetlere gönderdiğiniz herhangi bir içeriği veya bilgiyi silebilirsiniz. Lütfen eylemlerinizin içeriğin veya bilginin tamamen veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını garanti edemeyeceğini unutmayın, örneğin içeriğinizin bir kısmı başka bir hesap sahibi tarafından yeniden yayınlanmış veya başka bir amaçla kullanılmış olabilir.
Kayıt tutma amacıyla ve/veya bir değişiklik veya silme talebinde bulunmadan önce başlattığınız herhangi bir işlemi tamamlamak için belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

SAKLAMA SÜRESİ
Kişisel Bilgilerinizi, elde edildiği amaç(lar)ın ışığında ihtiyaç duyulduğu veya izin verildiği sürece ve geçerli yasalara uygun olarak saklarız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler arasında (i) sizinle süregelen bir ilişkimiz olduğu ve Hizmetlerimizi size sunacağımız süre; (ii) tabi olduğumuz yasal bir zorunluluk olup olmadığı veya (iii) yasal konumumuz ışığında saklamanın tavsiye edilebilir olup olmadığı (örneğin, geçerli sınırlama tüzükleri, davalar veya düzenleyici soruşturmalar ile ilgili olarak) yer almaktadır.

SINIR ÖTESİ TRANSFER
Kişisel Bilgileriniz, tesislerimizin olduğu veya hizmet sağlayıcılarla çalıştığımız herhangi bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir ve Hizmetleri kullanarak, bilgilerinizin, ülkenizdekinden farklı veri koruma kurallarına sahip olabilecek ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki ülkelere aktarılacağını anladınız varsayılmaktadır.
Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“EEA”) bulunuyorsanız: EEA dışı ülkelerden bazılarının, Avrupa Komisyonu tarafından EEA standartlarına göre yeterli düzeyde veri koruması sağladığı kabul edilmektedir (bu ülkelerin tam listesi burada mevcuttur). EEA’dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen ülkelere yapılan transferler için, Kişisel Bilgilerinizi korumak için Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart sözleşme hükümleri gibi yeterli önlemleri almış durumdayız. Bizimle iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz (aşağıdaki Bizimle İletişime Geçme bölümüne bakın).

HASSAS BİLGİLER
Herhangi bir hassas Kişisel Bilgiyi (örn. sosyal güvenlik numaraları, ırksal veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, din veya diğer inançlar, sağlık, biyometrik veya genetik özellikler, sabıka geçmişi veya sendika üyeliği) Hizmetler aracılığıyla veya başka bir şekilde bize göndermemenizi ve bize ifşa etmemenizi rica ediyoruz.

BU GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ GÜNCELLEMELER
Bu Gizlilik Politikasını değiştirebiliriz. Bu sayfanın üst kısmındaki “SON GÜNCELLEME” açıklaması, bu Gizlilik Politikasının en son ne zaman revize edildiğini gösterir. Herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Gizlilik Politikasını Hizmetlere koyduğumuzda yürürlüğe girecektir.

İLETİŞİM
Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen hi@thefunpark.org adresinden veya aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçin veya
Center for Youth Work
Narodnog Fronta 35/28
21000 Novi Sad
Sırbistan
E-posta iletişimleri her zaman güvenli olmadığından, lütfen bize e-postalarınıza hassas bilgiler eklemeyin.

EEA’DAKİ KİŞİLER İÇİN EK BİLGİLER
EEA’da bulunuyorsanız, ülkeniz veya bölgeniz için yetkili bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.