Hakkında

“Eğlence Parkı – Eğlence burada başlıyor”

 

Küresel Eğitimi Eğlenceye Dönüştürme

Eğlence Parkı uygulamasını oluşturmaya başladığımızda, birincil hedefimiz küresel eğitim konusunu öğrenmeyi eğlenceli ve heyecan verici hale getirmekti! Gençlerin dikkatini çekmenin en iyi yolunun, süreç içerisinde küresel eğitim hakkında bilgi edinerek hem oynayabilecekleri hem de yarışma oyunları oluşturabilecekleri oyun tabanlı bir mobil uygulama hazırlamak olduğunu fark ettik.
Eğlence Parkı uygulaması, “EĞLENCE PARKI – Eğlence burada başlıyor!” başlığını taşıyan ve Küresel eğitim yönergelerine dayalı, yeni bilgi teknolojileri ve gençlik çalışması uzmanlığını bir araya getirerek gençlerin yaratıcılığını ve yeniliğini teşvik etmeyi amaçlayan projenin çıktılarından biridir.

Aktif Gençlik Katılımı

Deneyimlerimiz göstermiştir ki, gençler yeni bilgi ve becerileri uygulamaya koyduklarında en iyi şekilde öğrendigini gosteriyor. Bundan dolayı, gençlerin cinsiyet farklılıkları, sağlıklı yaşam tarzları, insan hakları ve istihdam edilebilirlik hakkında bilgi edinme fırsatı buldukları 3 günlük Kuresel Kalkinma Eğitimleri düzenlediğimizde, aktif gençlik katılımı yol gösterici ilkemizdi. Sonrasında kendilerine, en çok ilgilendikleri konu hakkında bir test oluşturma şansı verildi.
Gençler, bu testlerin oluşturulmasına katıldıklarında, akranları için hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir test yapmak istediklerinden dolayı arkadaşları ve akranları için hem eğlenceli hem de bilgilendirici olacak bir sınav yapmaya koyuldular. Başardılar ve yarattıkları şey, gençliğin potansiyelinin yalnızca bir ön izlemesi oldu!

Küresel Vatandaşlar

Eğlence Parkı uygulaması küresel eğitim yönergelerine göre tasarlanmıştır. Peki, küresel eğitim nedir? Basitçe söylemek gerekirse, Avrupa Konseyi’nin Kuzey-Güney Merkezi tarafından, insanların gözlerini ve zihinlerini küreselleşen dünyanın gerçeklerine açan bir eğitim yaratmak amacıyla tasarlanan pedagojik bir yaklaşımdır. Bu nedenle küresel eğitim, 21. yüzyılın karmaşık dünyasında örgün veya yaygın eğitim yoluyla gezinip yol bulmalari için onları doğru beceriler ve bilgilerle donatarak güçlendirmeyi amaçlar.

Bu, insan haklarını geliştirmeyi, önyargıları yıkmayı, küresel zorluklar hakkında eleştirel farkındalığı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına katılım sağlamayı amaçlayan eğitimi içerir. Sonuçta, küresel vatandaşlık yaratarak, birlikte daha iyi bir dünya inşa edebiliriz: Herkes için daha fazla adalet, eşitlik ve insan hakları dünyası.